โฆษณากับสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน

ติดต่อลงโฆษณา

  • ทางโทรศัพท์ 083-012-5995, 061-367-1140, 02-229-4890
  • ทางอีเมล info@thaigifts.or.th

ประเภทโฆษณา

สำหรับหน้าจอ Desktop
สำหรับหน้าจอ Desktop
สำหรับหน้าจอ Smartphone
สำหรับหน้าจอ Smartphone

โฆษณาแบบ สินค้าแนะนำ

โฆษณาแบบ แบนเนอร์ S

เงื่อนไขการลงโฆษณา

  1. การลงโฆษณากับเว็บไซต์ Thaigifts.or.th ไม่เป็นการลงโฆษณาแบบผูกขาดทางการค้า (กล่าวคือ ไม่มีการผูกมัดให้ปฏิเสธโฆษณาจากคู่แข่งทางการค้าของผู้ลงโฆษณา) เว้นแต่ได้ตกลงเป็นกรณีพิเศษ
  2. แบนเนอร์โฆษณาจะอยู่ในรูปแบบของ JPEG หรือ PNG โดย จะมีขนาดไฟล์ของแบนเนอร์ไม่เกิน 200 KB
  3. หากต้องการลงโฆษณาไม่ถึง 1 เดือน ให้คำนวณค่าโฆษณาตามจำนวนสัปดาห์ที่ต้องการลงโฆษณา ให้คิดว่า 1 สัปดาห์มี 7 วัน โดยอัตราค่าโฆษณา 1 สัปดาห์ จะเป็น 1 ใน 4 ของอัตราค่าโฆษณาต่อเดือน กรณีที่มีเศษของสัปดาห์ให้คิดเป็น 1 สัปดาห์
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อความ หรือตำแหน่งพื้นที่โฆษณา เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโฆษณา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันทีที่พบเห็นข้อความ แบนเนอร์ หรือรูปแบบโฆษณา ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันทีที่พบเห็นแบนเนอร์ ที่ขัดขวางการเข้าใช้งานเว็บไซต์
  8. อัตราค่าโฆษณาในเอกสารนี้ทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม